Nyheder


DRFO Hot Topics i reumatologien 2018
06-07-2018

Kære kollegaer og interesserede

Så er er programmet for næstkommende Hot Topics landet.

 

I inviteres hermed til

DRFO Hot Topics i reumatologien 2018, som i år vil blive holdt på Svendborg Hotel. Programmet finder du under fanebladet KURSER

 

Med venlig hilsen

Kursusudvalget


Slå et slag for dig selv og dine kollegaer
10-05-2018

Kære DRFO’er

Reumatologisk speciallægepraksis er ikke særlig synlig i offentligheden. Nogle patienter – selv når de kommer til os – ved ikke hvad en reumatolog er, og den politiske bevågenhed er meget beskeden. Selv vores kollegaer ansat i hospitalssektoren kan mangle fornemmelse for vores rolle.

Vi kender vel alle til den følelse, at vi har travlt, der er masser af patienter, og de kommer jo af sig selv! Men vil vi ikke gerne vil bevare og øge muligheden for indflydelse på vores erhverv?

Bestyrelsen “fisker” nu efter frivillige hænder.

DRS holder strategi møde meget snart, hvorunder de drøfter  afvikling af en gigtkampagne (som skal løbe af stabelen i efteråret) sammen med  Gigtforeningen. Vi DRFO’er er indbudt af DRS til at deltage i planlægningen og udførelsen af den kampagne. Hvis du er interesseret i dette arbejde og har nogle ideer til kampagnen, hører vi meget gerne fra dig. Du kan få nærmere info ved henvendelse til formand Berit Broholm mobil 2221 9975 eller næstformand Jannie Beier mobil 2044 1441

Der kan afholdes et frokostmøde 31. maj i Vejle kl. 12-14, hvor DRFO kan få mulighed for at gøre sig gældende.  Hvis varslet findes meget kort (og det er det ofte i organisationsarbejdet) er der mulighed for at planlægge et lidt senere møde  primo juni.

 

Vi håber at høre fra interesserede.

 

Bestyrelsen

 

 


En melding fra DRS Årsmødet 2018
01-05-2018

Kære DRFO’er

 

Efter et spændende og vellykket DRS årsmøde i Middelfart 19.-21. april får i her Ketil’s tætte og opkvikkende resume fra de faglige oplæg. DRS årsmøde 2018

Hvis nogen ønsker referencer, skal vi se, hvad vi kan gøre.

God læselyst!

 

Hilsen webmaster


Referat fra DRFO generalforsamling 1/3-2018
02-04-2018

Nu foreligger referatet fra vores generalforsamling DRFO GF referat 2018

Vedr.  DANBIO henvises til beretning fra Michael Sejer Hansen DRFO_Årsmøde_2018_Danbio 


DRS’ UL kursus – ønsker du at komme på kursus.
18-03-2018

Kære DRFO medlem

 

DRS planlægger de første UL kurser. For at estimere behovet ønskes din tilkendegivelse af hvilket niveau du  måtte ønske at tage kursus på (niveau 1-5). Der vil som et af de første kurser blive udbudt et “brush up” kursus i  synovitis gradering (gradering af synovialishypertrofi grad 1-3 og Doppleraktivitet grad 1-3). Dette kursus skønnes at være relevant for de fleste.

Du kan skrive til mig på berit-broholm@dadlnet.dk eller til Pierre Schydlowski på d228826@dadlnet.dk hvis du har spørgsmål.

 

DRS ønsker en melding inden 26. marts.

 

Med venlig hilsen

Berit Broholm

 


DRS tilbud om UL uddannelse
12-02-2018

”DRS planlægger som noget nyt uddannelseskurser i UL scanning – primært tænkt som et tilbud i hoveduddannelsen. Det er ikke obligatorisk for nogen, men en mulighed for at opnå godkendte UL  færdigheder på et eller flere niveauer. Se link.

DRS – ultralydsuddannelse 140118

Også DRFO kan melde sig til kurserne. De udbydes i takt med tilslutningen til dem, så man skal give sig til kende, om man ønsker kursus på et givet niveau.

Erfarne speciallæger i praksis vil nok typisk være niveau 3B. Er man i forvejen niveau 3B vil der være mulighed for ”brush up” – altså opfriskning. Det første planlagt brush up-kursus handler om UL gradering af inflammation (niveau 3A).

Jeg har påtaget mig opgaven, at melde tilbage til DRS på DRFO’s vegne, hvor mange speciallæger der ønsker kursus og på hvilket niveau.

Kurserne vil kunne udbydes over hele landet, hvor der er efterspørgsel.

Der vil være nogen egenbetaling.  Finansiering er ikke helt afklaret.

Kriteriet om supervision vil være forskellig afhængig af om man er uddannelseslæge i hovedforløb eller praktiserende speciallæge.

Spørgsmål til ovenstående vi forsøge at besvare på Årsmødet, hvor det også kort præsenteres under punktet Reumatologiske Udfordringer.


Moderniseringsrapporten i reumatologi fra 2003
11-02-2018

Kære DRFO kollegaer

Moderniseringsrapporten er grundlag for drøftelse af ydelsesbeskrivelser på vores kommende årsmøde under punktet “Reumatologiske udfordringer”.

Klik på linket – så har du den.

DRFO moderniseringsrapport – reumatologi

 


DRFO Årsmøde 1.-3. marts 2018
11-12-2017

Kære DRFO´er

 

I inviteres hermed til

 

DRFO  Årsmøde 1. -3. marts 2018

Boltingaard

Kokskovvej 28

5750 Ringe

 

Vi mødes kl 15.30 torsdag den 1. marts.

Vi har som vanligt Generalforsamling, reumatologiske udfordringer og et spændende fagligt program.

Det faglige program er under udarbejdelse og i år bliver et af temaerne ”fra knæet og distalt”

I vil få nærmere besked om tilmelding og også på et tidspunkt et endeligt program, vi vil bare her med en tidlig udmelding sikre at I har sat kryds i kalenderen og lukket klinikken !


Patientoplevelses rapport – hele specialet
01-12-2017
Er du ny på sitet?

Alle medlemmer af DRFO kan oprette sig som brugere og benytte vidensdelings funktionerne her på sitet. Hvis du endnu ikke har oprettet dig som bruger, kan det gøres på registrer knappen. Herefter kan du logge ind og få adgang til bl.a. debatforum og medlemsoversigt.

Læs brugermanual