Dronnings Ingrids Forskerpris 2019 – indstillinger søges

Vedhæftet fremsendes opslag vedr. indstilling til Dronning Ingrids Forskerpris 2019 gennem Gigtforeningen.

Dr. Ingrids Forskerpris – opslag 2019

Opslaget kan også ses via dette link:

https://www.gigtforeningen.dk/for-forskere/aktuelle-ansoegningsfrister/

Der er frist for indstilling fredag den 15. februar 2019.

 

 

Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kr.

Formål

Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på

  • at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere reumatologien som et interessant forskningsfelt.
  • at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet.

Uddeling

Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 2019.

Hvem kan modtage prisen?

En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere.

Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

Krav

Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt.

Nominering

Prisen kan ikke søges. Alle kan nominere kandidater. Indstillingen af kandidater skal indeholde:

  • En kort begrundelse for at indstille kandidaten
  • Beskrivelse af relevant forskning
  • Kandidatens CV

Prisens størrelse: 100.000 kroner.

Indstillingen sendes til

Indstillingen med bilag sendes til Gigtforeningens forskningsadministration på forskning@gigtforeningen.dk

Indstillingen skal indsendes senest fredag den 15. februar 2019.


Skriv et svar